Coop støtter Rosa Sløyfe

Coop gir Kr 2,50,- til Rosa sløyfe-aksjonen for hvert utvalgte produkt fra Orkla Home & Personal Care du kjøper i oktober.
Coop er stolt av å være en av hovedpartnerne til Rosa sløyfe-aksjonen og i 2018 donerte vi over 4,1 millioner kroner til aksjonen.


Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft samt å støtte brystkreftforskning.

 
1 av 12 norske kvinner vil utvikle brystkreft i løpet av livet. I 2017 døde 586 kvinner av brystkreft, men takket være forskning på behandling og tidlig oppdagelse overlever flere enn tidligere.

Ja til rosa forskjellsbehandling

Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har fått brystkreft. Alle disse er ulike. Derfor er persontilpasset brystkreftbehandling viktig.

Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten. En behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre. Persontilpasset brystkreftbehandling er en strategi som sørger for at hver enkelt får behandlingen de responderer best på. Mens noen blir friske av en operasjon, er et lengre løp med både cellegift, stråling og hormoner riktig for andre. Jo mer presis behandling, jo bedre livskvalitet får de som overlever. Og heldigvis overlever over 90 prosent brystkreft i dag.

Men, vi trenger fremdeles mer kunnskap. Den dårligste formen for behandling, er den som ikke virker. Mer forskning gjør at vi på forhånd kan forutsi hva som vil hjelpe den enkelte pasient.

Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal gå til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling. Alle skal ha tilbud om best mulig behandling, men ikke alle skal ha den samme behandlingen. Derfor sier vi ja til rosa forskjellsbehandling.

I oktober støtter du Rosa sløyfe ved å kjøpe Rosa sløyfer i alle Coops dagligvarebutikker i hele oktober. I tillegg gir Coop Kr 2,50,- til Rosa sløyfe-aksjonen for hvert utvalgte produkt fra Orkla Home & Personal Care du kjøper i oktober.


https://coop.no/sponsorvirksomheten/omtanke/rosa-sloyfe
 
Rosacoop