Avtalevilkår for Kuben kundeklubb

1. Lovverk


Alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven av 14. april 2000. Norsk lov gjelder for avtalen og ved eventuelle tvister.

 

2. Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon


Kuben v/ Salto senterdrift AS er behandlingsansvarlig.

Kuben
Kong Ringsgt. 1
3510 Hønefoss
Telefon: 31128600
e-mail: post@kubensenter.no

Salto Senterdrift AS
Hagaløkkveien 7 1383 ASKER

 

3. Formål


Databehandler og deres underleverandører vil først og fremst bruke dine personopplysninger til å administrere kundeklubben. Her inngår å (i) tildele fordeler og bonuspremier, (ii) opprette kundeprofiler med formål om å kunne gi deg tilbud og informasjon etter dine ønsker og interesser.Kundeklubben vil bruke informasjonen til (iii) å kontakte deg via de kanaler du i denne avtale samtykker til kommunikasjon. Dette kan være post, telefon, e-post, SMS eller MMS i forbindelse med arrangementer, produkter og/eller tjenester vi antar vil være av interesse.

Alle personopplysninger som du sender inn i forbindelse med din registrering og andre personopplysninger registrert i forbindelse med transaksjoner («Personopplysningene») vil bli samlet inn, behandlet og lagret elektronisk. Det er kun behandlingsansvarlig(jfr. Pkt. 2) og underleverandører som har tilgang til informasjonen. Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss. Dersom du vil melde deg inn i kundeklubben må du allikevel oppgi gi den informasjonen vi etterspør i søknadsskjemaet som obligatoriske felt.

 

4. Tredjeparter


Vi(Salto senterdrift AS) kan/vil ikke overføre eller selge person opplysninger til 3. part. Vi kan om ønskelig komplettere kundeprofilene med informasjon fra 3. part. Som for eksempel telefonkatalogen/adresseregister.

 

5. Endringer


Vi kan fra tid til annen foreta endringer i denne Avtalen etter skriftlig varsel til deg dersom viktige kommersielle hensyn tilsier dette. Du plikter oppgi korrekt informasjon og å melde eventuelle endringer av navn, adresse og andre opplysninger som er oppgitt til e-mail: post@kubensenter.no

 

6. Utmelding, innsyn og reservasjonsrett


Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet. Du kan reservere deg mot å få tilsendt informasjon eller melde deg ut av klubben og heve denne avtalen. Opplysningene vil da kun brukes til statistikkformål i anonym form. Utmelding, innsyn i egne personopplysningereller ønske om permanent sletting skjer ved henvendelse til Kuben på e-mail: post@kubensenter.no