Velkommen til Rambøll


Rambøll er et rådgivnings og konsulentselskap som gir råd og veiledning i byggesaker, bærende konstruksjoner, prosjektlederoppgaver, landskapsutforming, brokonstruksjoner eller vann- og veinettrelaterte spørsmål.

Har du behov for våre tjenester – nøl ikke med å kontakte oss!

Rambøll er rådgiver innen ingeniørfag, arkitekturfag, arealfag og samfunnsanalyser med en helhetlig og bærekraftig tilnærming til prosjektene. Vi arbeider både mot det landbaserte markedet samt olje- og gassmarkedet.

 

I Rambøll legger vi stor vekt på tverrfaglighet og tett samvirke mellom de ulike fagene. Gode og fleksible løsninger skapes av fagfolk med ulik bakgrunn som samarbeider tett og håndterer grenseflatene mellom fagene. Vi tilbyr komplett, uavhengig rådgivning innen hele verdikjeden fra planlegging og design til drift og vedlikehold.

Rambølls fem verdier er Insight, Integrity, Empathy, Enjoyment og Enpowerment. Verdiene gir oss en referanseramme for beslutninger, handlinger og vår adferd.

Insight. Vår erfaring, vårt engasjement og inngående kunnskap i vår profesjon gjør oss i stand til å se forbi det åpenbare og gjør oss i stand til å utvikle innovative, krevende og eksakte standarder.

Integrity. Vi kjennetegnes ved våre etiske holdninger. Vår eierstruktur tillater oss å forfølge langsiktige strategiske mål, og gjør det mulig for oss selv å velge hvordan og med hvem vi gjør forretninger.

Empathy. Med vår ‘menneskene først’-tilnærming setter vi oss i andres sted, både i kundens og kollegaens, og utarbeider de riktige løsningene for alle.

Enjoyment. Vårt arbeid er vår lidenskap. Gjennom kreativt teamarbeid søker vi kontinuerlig etter å utvikle de riktige løsningene for menneskene og samfunnet. Dette er gjør at det er innsatsen verdt – og så er det moro.

Empowerment. Vår tro på delegert ansvar innebærer at våre medarbeidere har tilstrekkelig myndighet og er godt utrustet, slik at de kan fatte riktig beslutning i en gitt situasjon.